Filtry

Regulamin

1. Serwis wujekfranek.pl jest serwisem ogłoszeń drobnych.

2. Ogłoszenia płatne są według cennika:

- ogłoszenie zwykłe 4-tygodniowe - darmowe (tylko dla osób prywatnych)
- ogłoszenie zwykłe 4-tygodniowe - 9 zł netto
- ogłoszenie zwykłe 8-tygodniowe - 15 zł netto

- ogłoszenie wyróżnione 4-tygodniowe - 15 zł netto
- ogłoszenie wyróżnione 12-tygodniowe - 40 zł netto 
- ogłoszenie wyróżnione 52-tygodniowe - 150 zł netto 

- top ogłoszenie nr 1 - 90 zł netto za tydzień emisji
- top ogłoszenie nr 2 - 85 zł netto za tydzień emisji 
- top ogłoszenie nr 3 - 80 zł netto za tydzień emisji 
- top ogłoszenie nr 4 - 75 zł netto za tydzień emisji 
- top ogłoszenie nr 5 - 70 zł netto za tydzień emisji 
- top ogłoszenie nr 6 - 65 zł netto za tydzień emisji 
- top ogłoszenie nr 7 - 60 zł netto za tydzień emisji 

- pakiet 10 ogłoszeń wyróżnionych 4-tygodniowych - 75 zł netto 

3. Użytkownik podając w treści ogłoszenia swoje dane osobowe zgadza się na ich przetwarzanie zgodnie z Polityką prywatności serwisu.

4. Przy dodawaniu ogłoszenia wymagane jest podanie adresu email, który nie ukazuje się bezpośrednio przy ogłoszeniu. Przy ogłoszeniu dostępny jest tylko formularz kontaktowy, który wysyła wiadomość na podany e-mail.

5. W serwisie wujekfranek.pl nie można zamieszczać ogłoszeń:
- naruszających dobra osobiste osób trzecich
-
zawierających wulgaryzmy
- łamiących prawa autorskie
- anonsów erotycznych
- propagujących alkohol, środki odurzające lub narkotyki
- dotyczących ofert sprzedaży, kupna, wynajmu nieruchomości
- dotyczących ofert pracy
- dotyczących wszelkich ofert motoryzacyjnych.
- dotyczacych handlu zwierzętami domowymy poza rejestrowanymi hodowlami

Serwis wujekfranek.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia w/w ogłoszeń.


6. Serwis wujekfranek zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyny.

7. Serwis wujekfranek zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii, typu oraz tytułu ogłoszenia.

8. Serwis wujekfranek.pl nie odpowiada za treść publikowanych ogłoszeń.

9. Serwis wujekfranek.pl nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy ogłoszeniodawcami, a osobami zainteresowanymi poszczególnymi ofertami.

10. Serwis wujekfranek zabrania kopiowania ogłoszeń na inne serwisy.

11. Postępowanie reklamacyjne:

- użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi, w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.

- reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: biuro@wujekfranek.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: pless-intermedia, ul. Bielska 10, 43-200 Pszczyna z dopiskiem "reklamacja wujekfranek.pl".

- reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail powiązany z ogłoszeniem, adres URL ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie użytkownika związane ze składaną reklamacją.

- jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, firma pless-intermedia przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

- firma pless-intermedia rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do ogłoszenia.

12. Właścicielem serwisu wujekfranek.pl jest firma pless intermedia

43-200 Pszczyna
ul. Bielska 10
tel. 32 212-88-93
biuro@wujekfranek.pl
NIP: 638-153-18-77

13. Serwis wujekfranek.pl zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. Zmiany wprowadzone w regulaminie obowiązują od chwili umieszczenia go na poniższej stronie internetowej.