Filtry

Trzecia edycja czechowickiego konkursu wokalnego! Szczegóły

Zbliża się trzecia edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Józefa Świdra w Czechowicach - Dziedzicach. Miejski Dom Kultury zaprasza już we wrześniu.

Mikrofon karaoke
Trzecia edycja czechowickiego konkursu wokalnego! Szczegóły · fot. pixabay.com


Konkurs organizowany jest przez Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, czechowicki Urząd Miejski, Fundację im. Józefa Świdra w Katowicach oraz Fundację im. Marii Fołtyn. Patronat nad Konkursem pełni Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu.

Celem konkursu jest prezentacja dorobku artystycznego uczniów w zakresie śpiewu solowego, podnoszenie kompetencji, możliwość konfrontacji oraz wymiana doświadczeń młodzieży i pedagogów oraz popularyzacja solowej twórczości wokalnej Józefa Świdra, który urodził się, żył i pracował w Czechowicach-Dziedzicach.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów i absolwentów wydziałów wokalnych i uczących się emisji głosu w szkołach artystycznych II stopnia, nie będący jednocześnie studentami wydziałów wokalnych na wyższych uczelniach. W konkursie dopuszcza się udział osób uczących się śpiewu prywatnie do 28. roku życia.

Konkurs odbędzie się od 28 do 30 września w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach - Dziedzicach..


Konkurs będzie przebiegał w następujących grupach:

 • Grupa I: klasy I-II (pierwszy i drugi rok nauki oraz emisja głosu, osoby uczący się prywatnie do 22 roku życia)
 • Grupa II: klasy III-IV oraz absolwenci (trzeci i czwarty rok nauki oraz absolwenci, którzy w dniu rozpoczęcia konkursu nie będą studentami wydziałów wokalnych Akademii Muzycznych i osoby uczące się prywatnie do 28 roku życia).


Konkurs przebiega:

 • jednoetapowo dla Grupy I
 • dwuetapowo dla Grupy II.


Laureaci poprzedniej edycji Konkursu będą dopuszczeni do udziału pod warunkiem zmiany kategorii. Dokładne terminy przesłuchań konkursowych zostaną podane najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem konkursu. Ponadto w jego ramach odbędzie się seminarium w formie panelu na temat wykonawstwa muzyki XX wieku. Nauczyciele biorący udział w seminarium otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w tej formie szkolenia.

ProgramGrupa I (czas przesłuchania nie może przekroczyć 10 minut)

 • Pieśń lub aria z XVII lub XVIII wieku,
 • Utwór polski z XIX, XX lub XXI wieku (mile widziane utwory Józefa Świdra),
 • Utwór dowolny.


Grupa II

Etap pierwszy (czas przesłuchania nie może przekroczyć 10 minut)

 • Aria z XVII lub XVIII wieku,
 • Pieśń lub aria polska z XVIII, XIX lub XX wieku (mile widziane utwory Józefa Świdra),
 • Utwór dowolny.


Etap drugi (czas przesłuchania nie może przekroczyć 10 minut)

 • Aria z dowolnego okresu w muzyce,
 • Utwór dowolny.


Jury przewiduje nagrody specjalne za wykonanie m.in. utworu Józefa Świdra w I i II Grupie. Utwory należy wykonać z pamięci i w języku oryginalnym (za wyjątkiem utworów operetkowych lub musicalowych). Kolejność wykonywania utworów jest dowolna.

Oceny uczestników dokona Jury w sposób samodzielny i niezależny w skali od 1 - 25 punktów a sekretarz obliczy wynik poprzez średnią arytmetyczną. Decyzje Jury ją ostateczne i niepodważalne.

Zgłoszenie udziału wraz z dowodem wpłaty należy przesłać do 12 września na adres mailowy konkursswidra@gmail.com. Uczestnicy współpracujący z pianistą konkursowym zobowiązani są do przysłania kompletu nut do dnia 14 września na adres mailowy konkursswidra@gmail.com.

Wpisowe dla uczestników przyjeżdżających z własnym pianistą wynosi 120 zł. Uczestnicy mają możliwość współpracy z pianistą konkursowym za dodatkową opłatą 150 zł. Wpłaty należy dokonać na konto Miejskiego Domu Kultury w ING Banku Śląskim, Oddział w Czechowicach-Dziedzicach, nr 84 1050 1256 1000 0001 0263 5281 z dopiskiem "Konkurs wokalny". W razie rezygnacji uczestnika wpisowe nie podlega zwrotowi.

Koszty przejazdu i wyżywienia pokrywają uczestnicy lub instytucje delegujące. Uczestnicy zobowiązani są do podpisania w Biurze Festiwalu przed występem konkursowym oświadczenia o akceptacji warunków konkursu ujętych w regulaminie oraz zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (t.j. Dz. U.z 2016 r. Nr 0 poz.922 z późn. zm.).

Organizator przewiduje nagrody pieniężne i rzeczowe oraz dyplomy dla laureatów Konkursu.

Jury:
 • prof. dr hab. Piotr Łykowski - Dziekan Wydziału Wokalnego, Akademia Muzyczna Wrocław
 • prof. dr Aleksander Teliga - Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska - prof. AM - Akademia Muzyczna Katowice
 • dr hab. Rafał Majzner - prof. ATH - Akademia Techniczno - Humanistyczna Bielsko-Biała
 • dr Monika Świostek - Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga Radom, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • mgr Barbara Bielaczyc- Miejski Dom Kultury w Czechowicach - Dziedzicach - Sekretarz Jury


Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają:
 • w sprawach programowych: Rafał Majzner - telefon 501 321 588, e-mail: maisner@op.pl,
 • w sprawach organizacyjnych: Sekretariat Miejskiego Domu Kultury tel./fax 0 32 215 32 85, e-mail: konkursswidra@gmail.com.


józefa świdra


Miejski Dom Kultury

43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Niepodległości 42

tel. 032 2153285
fax 032 2153285

ar, mp / czecho.pl